Korttimaksun peruuttaminen Verifone Yomani -maksupäätteellä

Korttimaksun peruuttaminen Verifone Yomani -maksupäätteellä tehdään Myyntitapahtumat -valikosta. Maksukorttiperuutus voidaan tehdä vain, jos peruttava summa vastaa alkuperäisen korttimaksun summaa. Korttimaksun peruuttaminen osittain ei ole mahdollista korttimaksuna.

Peruutettava myyntipahtuma haetaan raportille ja valitaan “Hyvitä suoritteita tai muokkaa alennuksia”.

Klikataan Hyvitä koko tapahtuma -painiketta. Valitaan hyvitystavaksi Maksukortti. Valitaan korttipääte jolla alkuperäinen korttimaksu on vastaanotettu. Klikataan korttimaksu -kuvaketta.

Valitaan “Suorita maksupäätteellä kortin avulla” ja klikataan Kortilla/Maksupäätteellä -painiketta. Maksu peruuntuu ja korttimaksu palautuu asiakkaan tilille ilman että maksukorttia käytetään maksupäätteessä.

Huom! Verifone Yomani -maksupäätteellä peruutus tulee tehdä ennen seuraavaa päivänpäätöstä.