Miksi uuden ominaisuuden kehittäminen vie aikaa?

Monet käyttäjät kysyvät, miksi uuden ominaisuuden kehittäminen Muster by Pinjassa vie aikaa. Tässä artikkelissa valaisemme kehitysprosessiamme, joka varmistaa, että jokainen ominaisuus on linjassa monipuolisen asiakaskuntamme tarpeiden kanssa autokatsastusalalla.

Kolmen kuukauden sykli: Valinta, Kehitys ja Julkaisu

Kuukausi 1: Valinta

 1. Ideapankki: Ylläpidämme listaa ominaisuusideoista, jotka tulevat asiakkailta, sidosryhmiltä ja tiimiltämme.
 2. Toteutettavuustutkimus: Jokainen idea käy läpi teknisen, taloudellisen ja strategisen arvioinnin.
 3. Linjauksen tarkistus: Varmistamme, että ominaisuus sopii Musterin arkkitehtuuriin ja palvelee useita asiakkaita.
 4. Priorisointi: Suurivaikutteiset, toteuttamiskelpoiset ominaisuudet siirretään kehitykseen.

 Kuukausi 2: Kehitys

 1. Sprintin suunnittelu: Ohjelmistokehittäjämme suunnittelevat sprinttejä eri komponenttien käsittelyyn.
 2. Koodaus: Toteutamme ominaisuuden, usein integroituna olemassa oleviin moduuleihin kuten Nettiajanvaraukseen tai Katsastus-moduuliin.
 3. Laadunvarmistus: Ominaisuus käy läpi tiukat testit virheiden tunnistamiseksi ja korjaamiseksi.

 Kuukausi 3: Julkaisu

 1. Käyttäjähyväksyntätestaus: Valitut asiakkaat testaavat uuden ominaisuuden ja antavat palautetta.
 2. Lopulliset säädöt: Kaikki hienosäätö tehdään palautteen perusteella.
 3. Käyttöönotto: Ominaisuus julkaistaan kaikille asiakkaille.

 Miksi se vie aikaa

 1. Monimutkaisuus: SaaS ERP -järjestelmämme on pitkälle kehittynyt ja kattava, mikä tekee jokaisesta ominaisuudesta monimutkaisen toteuttaa.
 2. Laatu: Keskitämme huomiomme siihen, että saamme ominaisuuden oikein ensimmäisellä kerralla minimoidaksemme häiriöt toiminnassasi.
 3. Sovitettavuus: Ominaisuudet vaativat usein integrointia useiden APIen ja olemassa olevien moduulien kanssa, mikä vie aikaa.
 4. Asiakaskunta: Musteria käytetään monenlaisissa autokatsastusyrityksissä, joten ominaisuuden on oltava käytännöllinen kaikille.

Johtopäätös

Ominaisuuden kehittäminen on harkittu prosessi Muster by Pinjassa, joka on sitoutunut laatuun ja toimivaan prosessiin. Toivomme, että tämä artikkeli antaa selkeyttä siihen, miksi laadukkaiden ominaisuuksien kehittäminen vie aikaa.