Ajoneuvoryhmät

Ajoneuvoryhmiä käytetään ajoneuvoluokkien ryhmittelemiseen sekä suoritteiden hintojen määrittelemiseen.

  • Samanhintaisia suoritteita sisältävät ajoneuvoluokat liitetään samaan ryhmään.
  • Esimerkiksi Kevyt voi pitää sisällään ajoneuvoluokat M1, M1G, N1, N1G, koska todennäköisesti näille ajoneuvoille määräaikaiskatsastus ja jälkitarkastus on samanhintainen.
  • Mikäli jollekin ajoneuvoluokalle on olemassa eri hintaisia suoritteita, on suositeltavaa luoda tällaiselle ajoneuvoluokalle oma ajoneuvoryhmä.
    • Esimerkiksi raskaat ajoneuvot ja linja-autot ovat selvästi eri tavalla hinnoiteltuja kuin kevyet ajoneuvot. Ne tarvitsevat siis eri ajoneuvoryhmän, jotta niille voidaan myydä eri hintaisia suoritteita.