Suoritteet

Suoritteet näkymä listaa kaikki asemalle lisätyt suoritteet.

Uuden suoritteen lisääminen

Suoritteen lisääminen aloitetaan painamalla Lisää suorite-painiketta. Suoritteet lisätään vaadittavin tiedoin. Suoritteen nimi näytetään asiakkaan kuitilla. Koodi näytetään vastaanotossa suosikkisuoriteissa.

Suorite usealle asemalle ja massasyöttö

Suorite voidaan lisätä monelle ketjun asemalle valitsemalla asemat joihin suorite halutaan lisättävän.

Käytössä, kesto yms. tiedot voidaan syöttää useammalle asemalle samalla kertaa painamalla massasyöttö -painiketta. Massasyötössä tulee ensin valita mille asemille tiedot muutetaan. Kun halutut arvot on syötetty, tiedot tallentuvat Aseta arvot -painikkeella. HUOM! Massasyöttö korvaa kaikki arvot valittuihin asemiin.

Suosikkisuoritteet

Suosikki-valintaruutu tarkoittaa sitä, että kyseiset suoritteet ovat helposti valittavissa toimenpidettä lisättäessä vastaanotossa.

Liitetyt ajoneuvoryhmät

Suorite näytetään vastaanottonäkymässä vain niiden ajoneuvoryhmien yhteydessä, mihin suorite on liitetty.

Suoritteen tila

Suorite voidaan passivoida jos se ei ole enää käytössä. Passivoidut suoritteet eivät ole valittavina uudelle toimenpiteelle.

 • Kun suoritetta on jo käytetty myyntiin, et voi poistaa sitä.
 • Saat passiiviset suoritteet mukaan hakutuloksiin valitsemalla hakuehdoissa ”Näytä passiiviset”.

Passiivista suoritetta tarvitaan vanhempien myyntiraporttien ja laskutuspäiväkirjojen oikeellisuuden vuoksi, joten se on tarpeellinen osa kirjanpitoa ja laskutusta. Kirjanpidollisesta syystä passiivisia suoritteita ei ole mahdollista poistaa. Tällä vältetään myyntiraporttien ja laskutuksen tietojen vääristyminen.

Suoritetyypit

 • Katsastus-tyyppiset suoritteet luovat katsastustapahtuman katsastuslistaan, eikä niitä voida myydä ilman ajoneuvoa.
  • Määräaikaiskatsastus-tyyppiä käytetään määräaikaiskatsastus-suoritteille. Jos käytössä on nettiajanvaraus, sen hintakalenterissa asiakkaalle näytetään edullisin Määräaikaiskatsastus-tyyppinen suorite, joten esimerkiksi päästömittauksia ei tallenneta Määräaikaiskatsastus -tyyppisenä. Näitä varten on erikseen Mittaus -tyyppi (kts. alempana).
  • Tarkastus-tapahtumaa käytetään tarkastuksille jolloin päätöstä ei lähetetä ATJ:hin. Esimerkiksi ajoneuvojen kuntotarkastukset kuuluvat tämän ryhmän alle.
  • Jälkitarkastus-tyyppiä käytetään jälkitarkastuksille.
  • RekisteröintikatsastusMuutoskatsastus ja Yksittäishyväksyntä -tyypit mahdollistavat ajoneuvon valmistenumeron ja käyttöönottopäivän syöttämisen käsin. Näiden tapahtumien päätöstä ei lähetetä ATJ:n.
  • Mittaus-tyyppiä käytetään päästö- ja jarrumittauksiin sekä OBD-mittauksiin. Tarkastuksen tapaan mittauksen päätöstä ei lähetetä ATJ:hin. Nettiajanvarauksen toiminnan kannalta on tärkeää, että kaikki päästö-, OBD- ja jarrumittaussuoritteet on luotu suoritetyypillä Mittaus.
 • Laskutus-suoritteilla voidaan laskun summaan lisätä laskutuslisä. Nämä suoritteet näkyvät vain laskun luonnissa, eikä näitä voi erikseen myydä tapahtuman luomisen yhteydessä.
 • Myynti-suoritteita voidaan käyttää yksittäisten tavaroiden ja palvelujen myyntiin, joihin ei liity katsastustapahtumaa.
 • Vakuutus-suoritteet toimivat kuten myyntisuoritteet. Vakuutuksille voidaan määritellä erillinen alennusprosentti Alennukset-näkymästä.
 • Rekisteröinti-suoritteet eivät luo katsastustapahtumaa. Jos rekisteröintejä myydään useita, näkyvät ne omina riveinään kuitilla. Näin jokaisen rekisteröintisuoritteen lisätietokenttään voidaan laittaa tarvittavat tunnistetiedot.
 • Valvontamaksu-suoritteita voidaan liittää asemakohtaisesti katsastus-tyyppisiin suoritteisiin.
  • Valvontamaksun lisääminen katsastus-tyyppiseen suoritteeseen:
   1. Lisätään valvontamaksu-suorite.
   2. Siirrytään muokkaamaan katsastus-tyyppisen suoritteen hintatietoja.
   3. Valitaan asema jolle kohdistuvia hintatietoja muokataan.
   4. Valitaan oikea suorite ”valvontamaksusuorite”-pudotusvalikosta.
   5. ”Näytetään kuitilla”-valinta määrittelee näytetäänkö asiakkaalle kuitilla merkintä ”sisältää valvontamaksun”.

    Esimerkkikuva: Näin valvontamaksu näkyy kuitilla.

   6. Tallennetaan tiedot.
  • Ketjun perustiedoista löytyy valinta ”Näytä valvontamaksu omana rivinään kuitilla ja nettiajanvarauksessa”.
  • Ketjun perustiedoista löytyy valinta ”Laske alennus ilman valvontamaksua”.
  • Valvontamaksu-tyyppistä suoritetta ei voi myydä erillisenä vastaanotossa, vaan se tulee olla liitettynä katsastus-tyyppiseen suoritteeseen.
  • Mikäli valvontamaksu halutaan myydä erillisenä suoritteena, tulee suoritteen tyyppivalintana olla esimerkiksi ”myynti”.
  • Myytyjen katsastussuoritteiden sisältämistä valvontamaksuista voidaan muodostaa myyntiraportteja. (Myyntiraportin tyyppi: valvontamaksu & palvelukorvaus)
  • Valvontamaksun liittäminen katsastussuoritteeseen ei muuta katsastussuoritteen hintaa.
  • Mikäli katsastussuorite sisältää prosenttialennuksen, alennus lasketaan suoritteen hinnasta, josta on vähennetty valvontamaksun hinta. Muissa alennustyypeissä alennus lasketaan normaalisti suoritteen kokonaishinnasta.
  • Mikäli valvontamaksusuorite valitaan näkymään kuitilla katsastussuoritteelle, lisätään kuittiin tieto valvontamaksusuoritteen nimestä ja hinnasta. Esimerkki: ”Määräaikaiskatsastus (sis. Valvontamaksu 2.70€)”.
 • Palvelukorvaus-suoritteita voidaan liittää asemakohtaisesti rekisteröinti-, vakuutus- ja yksittäishyväksyntäsuoritteisiin.
  • Myytyjen rekisteröinti-, vakuutus- ja yksittäishyväksyntäsuoritteiden sisältämistä palvelukorvauksista voidaan muodostaa myyntiraportteja.
  • Palvelukorvauksen liittäminen suoritteeseen ei muuta suoritteen hintaa eikä vaikuta alennusten laskemiseen.
  • Valvontamaksuista poiketen palvelukorvausta ei voida asettaa näkymään kuitilla.

Hinnoittelu

Suoritteen nuoli-painikkeesta pääsee muokkaamaan suoritteen hintatietoja.

Hinnoittelussa on myös mahdollista käyttää massamuokkaus-ominaisuutta, johon voi valita haluamansa aseman/asemat, hintaryhmät, ajoneuvoryhmät ja hinnat. Muutoksen tyyppiä vaihtamalla voi asettaa myös euromääräisen tai prosenttialennuksen useammalle asemalle tai hintaryhmälle.

 

Nettiajanvaraussuoritteet

Nettiajanvaraussuoritteen luominen tapahtuu samalla tavalla kuin muidenkin suoritteiden luominen. Suoritteen perustietojen muokkauksessa tulee vain valita aktiiviseksi kohta ”käytettävissä nettiajanvaraussuoritteena”. Samaa suoritetta voidaan myydä sekä netissä että vastaanotossa. Nettiajanvaraus tukee seuraavien suoritetyyppien myyntiä: määräaikaiskatsastus, jälkitarkastus ja mittaus.

Lue lisää suoritteiden lisäämisestä nettiajavaraukseen.