Yritysasiakkaat

Asiakkuus lisätään yritysasiakkaaksi laskutusta, alennuksia, asiakirjojen hallintaa tai nettiajanvarauksessa annettavaa jäsenetua varten. Aseman yritysasiakkaat saadaan listattua valikosta Hallinta – Yritysasiakkaat.

Perustiedot-välilehti

Annetaan asiakkaalle nimi- ja osoitetiedot lisätietoineen.

Muut asetukset

 • Tila
  • Käytössä = Asiakkuus normaalissa käytössä
  • Ei käytössä, ei myönnetty = Asiakkaalle ei saa tehtyä uusia myyntejä, jo tehtyjen laskumyyntien laskuttaminen onnistuu
  • Lukittu = Asiakkaan voi liittää myynnille, mutta lasku-maksutapa on lukittu
 • Asiakasluokka
  • Valinta on tiedoksi; ei vaikuta asiakkaalle tarjottaviin palveluihin.
 • Rekisterinumerolista
  • Asiakkaalle on mahdollista tuoda rekisterinumerolista, jolloin vastaanotossa kyseisen ajoneuvon myyntitapahtumalle tulee yritysasiakas oletuksena. Listan tulee olla Excel-työkirja, jossa rekisterinumerot ovat ensimmäisessä välilehdessä omilla riveillään alkaen solusta A1. Rekisteritunnusten välissä ei tule olla tyhjiä rivejä.
 • Asiakasnumero (UJT)
  • Laskutusaineistolla <BuyerPartyIdentifier> -kentässä, tietoa voidaan hyödyntää ulkoisissa järjestelmissä.
 • Näytä lähetteessä ohjehinta
  • Valinta vaikuttaa näytetäänkö asiakkaalle laskujen lähetteissä ohjehinnat vai suoritteiden alennushinnat.

Yritysliitos

 • Yritysliitoksen avulla toisen yritysasiakkaan voi asettaa asiakkaan yritykseksi.
 • Yritysasiakkaalle käytetään yrityksen alennuksia, mikäli sille ei ole määritelty omia vastaavia alennuksia.
 • Jos asiakas on merkitty toisen asiakkaan yritykseksi, tulee siitä yritystason asiakas.
 • Yritystason asiakkaalle ei voi tehdä yritysliitosta.
 • Yhdellä yrityksellä voi olla useampi asiakas.
 • Yritysasiakkaiden muokkaussivulla on listattuna yritykseen kuuluvat yritysasiakkaat.

Laskutustiedot

 • Asiakkaan tulee olla Laskutusasiakas, jotta asiakkaalle voi myydä laskulle.
 • Viitteenne
  • Vapaa tekstikenttä, ei ole pakko täyttää. Näkyy laskulla otsikon ”Tilaus / sopimus” perässä.
 • Maksuehto (pv)
 • Laskutuslisä
  • Pudotusvalikosta voi valita laskutus-tyyppisen suoritteen, mikäli sellainen on luotu asemalle. Tämä suorite lisätään automaattisesti asiakkaan laskuille. Muuten valitaan “Ei laskutuslisää”.
 • Lähete
  • Pudotusvalikosta voit valita tulostetaanko lähetteestä asiakkaan kappale, asiakkaan ja kauppiaan kappaleet vai ei tulosteta lähetettä ollenkaan.
 • Laskutustyyppi
  • Finvoice
   • Määritettävä käyttääkö asiakas e-laskuosoitteena IBAN-tilinumeroa vai verkkolaskuosoitetta.
   • HUOM! Mikäli haluamaasi verkkolaskuoperaattoria tai pankkia ei löydy pudotusvalikosta nimeltä mainittuna, tarkistathan löytyykö kuitenkin operaattorin tai pankin tunnus sulkujen sisälle merkittynä jonkin toisen nimen perästä. Joissain poikkeuksissa useampi operaattori tai pankki käyttävät samaa tunnusta, tai ovat muuttaneet nimeään tunnuksen pysyessä samana.
  • Procountor-aineisto
   • Määritä verkkolaskutusosoitteen tyyppi
 • Pankin tulostuspalvelu
  • Laskutuksen yhteydessä syntyvä laskutusaineisto toimitetaan pankin palveluun, joka välittää laskut eteenpäin.
 • Paperi
  • Tulostetaan laskut itse paperille.

Asiakkaan yhteyshenkilöt

Asiakkaalle voidaan lisätä yhteyshenkilö(t).

Liitetiedostot-välilehti

Asiakkaalle voidaan liittää esim. sopimuksia. Tiedosto kannattaa nimetä kuvaavasti, sillä sitä käytetään Muster-järjestelmässä myös tiedoston nimenä. Liitetiedoston maksimikoko on 10 megatavua.

Nettiajanvaraus-välilehti

Yritysasiakkaalle voidaan lisätä jäsenetu nettiajanvaraukseen.

Yritysasiakkaan on valittava jäsenetu pudotusvalikosta saadakseen yritykselle määritellyt alennukset varaukselle käyttöön.

Yritysasiakkaan alennukset

Alennukset-näkymään pääsee Yritysasiakkaat-listasta asiakkaan kohdalla oikeassa reunassa olevasta Alennukset-linkistä.

Alennuksen lisäys tapahtuu valitsemalla mille asemalle alennus annetaan ja painamalla Lisää alennus asemalle -nappia. Voit myös valita Kaikki asemat, jolloin alennus tulee voimaan kaikille asemille.

Aseman valinnan jälkeen pystyt valitsemaan mille suoritetyypeille, suoritteille ja ajoneuvoryhmille alennus on voimassa. Kaikki asemat -tyyppiselle alennukset pystyt antamaan vain suoritetyyppikohtaisia alennuksia.

Plus -ikonista pystyt lisäämään kullekin alennustasolle uuden alennuksen. Alennustapa on valittavissa kun suorite ja ajoneuvoryhmä on valittu. Tällöin viimeisessä kentässä näkyy paljonko suoritteen alkuperäinen hinta on.

Mikäli asiakkaalla on alennuksia passivoiduille suoritteille, näytetään Suoritteet-valikko punaisella. Jotta alennusten tallentaminen onnistuu, tulee kyseinen alennusrivi poistaa roskakori-kuvakkeesta kokonaan. Tämän jälkeen voidaan jatkaa näkymän käyttöä normaaliin tapaan.

Liidit

Järjestelmään voidaan luoda liidisuoritteita ja -kumppaneita. Katsastettavia ajoneuvoja voidaan kohdistaa eri liidi-kumppaneille ajoneuvon luokan, ikäryhmän ja/tai merkin perusteella. Mikäli katsastettava ajoneuvo täsmää jonkin kumppanin liidi-kohdennuksiin, siitä on mahdollista lähettää kumppanille automaattinen sähköposti. Tämä sähköposti sisältää asiakkaan yhteystiedot, ajoneuvon tarkastuskortin ja katsastusaseman yhteystiedot. Liidi-kumppanille on mahdollista määrittää vain yksi liidi-suorite kerrallaan. Tätä suoritetta käytetään lähetettyjen liidien laskuttamiseen liidi-kumppanilta.

Liidi-suoritteen luominen

Ennen liidi-kumppanin luomista on luotava vähintään yksi liidi-suorite. Ylläpitäjä voi luoda liidi-suoritteita Lisää Suorite-painikkeen avulla (Hallinto -> Suoritteet -> Lisää suorite). Liidi-suoritteen tiedot täytetään samalla tavalla kuin normaalinkin suoritteen. Suoritetyypiksi valitaan tällöin Liidi. Huom! Liidi-suorite on käytettävissä vain niillä asemilla, joihin se on liitetty.

Uuden liidikumppanin lisääminen

Lisää asiakas -painikkeella saa lisättyä uuden liidi-kumppanin (Hallinta -> Asiakkaat -> Lisää asiakas). Myös olemassa olevia asiakkaita voidaan määritellä liidi-kumppaneiksi. Uuden liidi-kumppanin tiedot täytetään samoin kuten uuden asiakkaan. Lisäksi täytetään myös Liidiasetukset -välilehden sisältämät asetukset. Merkitse asiakas liidi-kumppaniksi laittamalla Liidiasetukset -välilehdellä rasti kohtaan Asiakas on liidikumppani, minkä jälkeen liideihin liittyvät asetukset tulevat näkyviin.

Ensimmäiseksi liidi-kumppanille on määritettävä sähköpostiosoite, johon liidit lähetetään. Sähköpostiviestien lähettäjäksi merkitään katsastusaseman sähköpostiosoite. Mikäli asemalle ei ole asetettu sähköpostiosoitetta, merkitään lähettäjäksi noreply@muster.fi.

Määräaikainen -valintalaatikon avulla voidaan määrittää, onko liidi-kumppanuus kestoltaan määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva. Liidisuorite -kohdassa valitaan liidi-kumppanille suorite, jolla kumppania laskutetaan lähetetyistä liideistä. Huom! Valittavissa on vain kumppaniin liitettyjen asemien liidi-tyyppiset suoritteet.

Liidien kohdistaminen -kohdassa liidi-kumppanuus kohdistetaan tietyntyyppisiin ajoneuvoihin. Lisää rivi -painikkeella voidaan luoda uusia kohdistuksia, joista jokaiseen voidaan määrittää vapaavalintaisesti useita ikäryhmiä, ajoneuvoluokkia ja/tai merkkejä. Kaikkia kohdistuksen kenttiä ei ole pakko täyttää.

Liidin lähettäminen

Kun ajoneuvolle on katsastuksessa lisätty 1- tai 2-tason vika, ja se täsmää vähintään yhden liidi-kumppanin kohdistuksen kanssa, Tallenna ja tulosta -painikkeen viereen ilmestyy Lähetä liidi -valintaruutu. Kun valintaruutu on valittu, kysytään katsastuksen päättämisen yhteydessä katsastusasiakkaan yhteystiedot. Tämän jälkeen lähetetään tiedot yhdessä ajoneuvon perustietojen, tarkastuskortin ja katsastusaseman yhteystietojen kanssa liidi-kumppanille sekä lisätään liidin lähettämisestä myyntitapahtuma.