Muster 2: Kerättävät tiedot

Kerättävät tiedot -näkymässä määritetään mitä tietoja yksityisasiakkailta halutaan kerätä nettiajanvarauksessa tai vastaanotossa.

Kerättävät tiedot voidaan määrittää pakolliseksi tai ei pakolliseksi. Tietojen keräämisen asetukset voi määritellä erikseen sekä vastaanottoon että nettiajanvaraukseen. Tietokenttiä ei ole mahdollista piilottaa kokonaan.

Yksityisasiakkaalta tulee tiedustella hyväksyykö hän markkinointiluvan, kun tietoja tallennetaan järjestelmään. Mikäli asiaa ei tiedustella, on automaattinen oletus, että lupaa ei ole myönnetty. Sama markkinointiluvan teksti esitetään yksityisasiakkaalle myös nettiajanvarauksessa, kun se on kytketty käyttöön.

Linkki rekisteriselosteeseen näytetään asiakkaalle nettiajanvarauksen sivun alareunassa.