Muster 2: Suoritteet (NEW)

Suoritteet näkymä listaa kaikki asemalle lisätyt suoritteet. Suoritteet löytyy Hallinta-valikosta.

Suoritteita voi hakea hakusanalla, tyypillä, asemakohtaisesti tai suoriteryhmällä. Lisäksi saat tarvittaessa näkyville myös käytöstä poistetut suoritteet.

Uuden suoritteen lisääminen

Suoritteen lisääminen aloitetaan painamalla Lisää suorite-painiketta.

Suoritteet lisätään vaadittavin tiedoin. Suoritteen nimi näytetään asiakkaan kuitilla. Koodi näytetään vastaanotossa suosikkisuoritteissa.

Suorite usealle asemalle ja massasyöttö

Suorite voidaan lisätä monelle ketjun asemalle valitsemalla asemat joihin suorite halutaan lisättävän (Käytössä -> Kyllä / Ei). Jos suorite halutaan määritellä käyttöön useammalle asemalle, käy se helposti valitsemalla mittausten alapuolelta oikeasta reunasta kohta Massamuokkaus.

Valitse ikkunasta ensin asemat, joille haluat suortteen käyttöön. Sen jälkeen voit määrittää onko suorite käytössä, myydäänkö verkossa, näkyykö hinnastossa ja kuuluuko suosikki suoritteisiin. Huomaa, että kaikki nämä muutokset tulevat valituille asemille käyttöön. Lopuksi Tallenna tiedot.

Tarkista suoritteen tiedot ja lopuksi tallenna kaikki tämän sivun tiedot. Huom! Jos suorite ei ole myynnissä verkossa kaikilla valitsemillasi asemilla, voidaan se määritellä verkossa myytäväksi myös asemakohtaisesti.

Suoritteen hinnoittelu tehdään omana toimenpiteenä sen jälkeen, kun nämä tiedot on tallennettu.

Avaa hinnoiteltavan suoritteen tiedot ja valitse oikeasta alareunasta Hinnoittelu.

Myös hinnoittelussa on mahdollista tehdä se massamuokkauksena kaikille valituille asemille ja hintaryhmille.

Huom! Tyhjää ruutua ei voi tallentaa, joten jos hintaa ei jollekin hintaryhmälle määritellä, tulee hinnaksi laittaa nolla.

Valitse ensin asemat joille haluat hinnat määritellä ja sen jälkeen hintaryhmät, joita hinnoittelu koskee. Tämän jlkeen syötä käyttämäsi hinnat ja lopuksi tallenna tiedot.

Tarkista hinnat ja muuta niitä tarvittessa. Lopuksi tallenna tiedot.

Suosikkisuoritteet

Suosikki-valinta tarkoittaa sitä, että kyseiset suoritteet ovat helposti valittavissa toimenpidettä lisättäessä vastaanotossa.

Liitetyt ajoneuvoryhmät

Suorite näytetään vastaanottonäkymässä vain niiden ajoneuvoryhmien yhteydessä, mihin suorite on liitetty.

Suoritetyypit

 • Katsastus-tyyppiset suoritteet luovat katsastustapahtuman katsastuslistaan, eikä niitä voida myydä ilman ajoneuvoa.
  • Määräaikaiskatsastus-tyyppiä käytetään määräaikaiskatsastus-suoritteille. Jos käytössä on nettiajanvaraus, sen hintakalenterissa asiakkaalle näytetään edullisin Määräaikaiskatsastus-tyyppinen suorite, joten esimerkiksi päästömittauksia ei tallenneta Määräaikaiskatsastus -tyyppisenä. Näitä varten on erikseen Mittaus -tyyppi (kts. alempana).
  • Tarkastus-tapahtumaa käytetään tarkastuksille jolloin päätöstä ei lähetetä ATJ:hin. Esimerkiksi ajoneuvojen kuntotarkastukset kuuluvat tämän ryhmän alle.
  • Jälkitarkastus-tyyppiä käytetään jälkitarkastuksille.
  • RekisteröintikatsastusMuutoskatsastus ja Yksittäishyväksyntä -tyypit mahdollistavat ajoneuvon valmistenumeron ja käyttöönottopäivän syöttämisen käsin. Näiden tapahtumien päätöstä ei lähetetä ATJ:n.
  • Mittaus-tyyppiä käytetään päästö- ja jarrumittauksiin sekä OBD-mittauksiin. Tarkastuksen tapaan mittauksen päätöstä ei lähetetä ATJ:hin. Nettiajanvarauksen toiminnan kannalta on tärkeää, että kaikki päästö-, OBD- ja jarrumittaussuoritteet on luotu suoritetyypillä Mittaus.
 • Laskutus-suoritteilla voidaan laskun summaan lisätä laskutuslisä. Nämä suoritteet näkyvät vain laskun luonnissa, eikä näitä voi erikseen myydä tapahtuman luomisen yhteydessä.
 • Myynti-suoritteita voidaan käyttää yksittäisten tavaroiden ja palvelujen myyntiin, joihin ei liity katsastustapahtumaa.
 • Vakuutus-suoritteet toimivat kuten myyntisuoritteet. Vakuutuksille voidaan määritellä erillinen alennusprosentti Alennukset-näkymästä.
 • Rekisteröinti-suoritteet eivät luo katsastustapahtumaa. Jos rekisteröintejä myydään useita, näkyvät ne omina riveinään kuitilla. Näin jokaisen rekisteröintisuoritteen lisätietokenttään voidaan laittaa tarvittavat tunnistetiedot.
 • Valvontamaksu-suoritteita voidaan liittää asemakohtaisesti katsastus-tyyppisiin suoritteisiin.
  • Valvontamaksun lisääminen katsastus-tyyppiseen suoritteeseen:
   1. Lisätään valvontamaksu-suorite.
   2. Siirrytään muokkaamaan katsastus-tyyppisen suoritteen hintatietoja.
   3. Valitaan asema jolle kohdistuvia hintatietoja muokataan.
   4. Valitaan oikea suorite ”valvontamaksusuorite”-pudotusvalikosta.
   5. ”Näytetään kuitilla”-valinta määrittelee näytetäänkö asiakkaalle kuitilla merkintä ”sisältää valvontamaksun”.
   6. Tallennetaan tiedot.
   7. Ketjun perustiedoista löytyy valinta ”Näytä valvontamaksu omana rivinään kuitilla ja nettiajanvarauksessa”.
   8. Ketjun perustiedoista löytyy valinta ”Laske alennus ilman valvontamaksua”.
   9. Valvontamaksu-tyyppistä suoritetta ei voi myydä erillisenä vastaanotossa, vaan se tulee olla liitettynä katsastus-tyyppiseen suoritteeseen.
   10. Mikäli valvontamaksu halutaan myydä erillisenä suoritteena, tulee suoritteen tyyppivalintana olla esimerkiksi ”myynti”.
   11. Myytyjen katsastussuoritteiden sisältämistä valvontamaksuista voidaan muodostaa myyntiraportteja. (Myyntiraportin tyyppi: valvontamaksu & palvelukorvaus)
   12. Valvontamaksun liittäminen katsastussuoritteeseen ei muuta katsastussuoritteen hintaa.
   13. Mikäli katsastussuorite sisältää prosenttialennuksen, alennus lasketaan suoritteen hinnasta, josta on vähennetty valvontamaksun hinta. Muissa alennustyypeissä alennus lasketaan normaalisti suoritteen kokonaishinnasta.
   14. Mikäli valvontamaksusuorite valitaan näkymään kuitilla katsastussuoritteelle, lisätään kuittiin tieto valvontamaksusuoritteen nimestä ja hinnasta. Esimerkki: ”Määräaikaiskatsastus (sis. Valvontamaksu 2.70€)”.
  • Palvelukorvaus-suoritteita voidaan liittää asemakohtaisesti rekisteröinti-, vakuutus- ja yksittäishyväksyntäsuoritteisiin.
   • Myytyjen rekisteröinti-, vakuutus- ja yksittäishyväksyntäsuoritteiden sisältämistä palvelukorvauksista voidaan muodostaa myyntiraportteja.
   • Palvelukorvauksen liittäminen suoritteeseen ei muuta suoritteen hintaa eikä vaikuta alennusten laskemiseen.
   • Valvontamaksuista poiketen palvelukorvausta ei voida asettaa näkymään kuitilla.