Tulosteet

Tulosteet -näkymä listaa kaikki kuluneen vuorokauden aikana tulostetut tulosteet. Valitsemalla halutut tulosteet ne ovat tulostettavissa uudelleen. ATJ-tulosteen uudelleen tulostaminen ei nosta versionumeroa ATJ:ssa. Varmistetaan, ettei samasta dokumentista (esimerkiksi rekisteriote) liiku useita kopiota ja tuhotaan ylimääräiset kopiot huolellisesti.

ATJ-tulosteet, joiden ajoneuvo-sarakkeessa ei ole rekisterinumeroa, ovat rekisteröintiin liittyviä tulosteita, joita ei ole tehty suoraan Muster-järjestelmän kautta. Rekisteröinnin tuloste voidaan tulostaa myös uudestaan, mutta on varmistettava päivämäärästä, että tulostetaan oikean ajoneuvon rekisteröintituloste.

Tyyppi-hakukriteerillä voit lajitella hakutulokseen halutun tyyppiset suoritteet.