Kehityskohteet

Kehityskohde lisätään plusmerkistä vikaraportilla. Kehityskohteelle lisätään aloitusajankohta, seurannan kesto (4, 6 tai 8 kk), ajoneuvon ikä, kohdekatsastaja, valittu vika sekä ajoneuvoluokat joiden osalta vian löytämistä seurataan. Silmä-kuvake vikaraportissa kertoo, että katsastajalla on jo voimassaoleva kehityskohde kyseiselle vialle.

Kehityskohteet-raportti haetaan asema- ja katsastajakohtaisesti, jolloin järjestelmä näyttää kaikki valitun katsastajan voimassaolevat kehityskohteet.

Kehityskohteen nimeä klikkaamalla avautuu viivakaavio, joka kuvaa vianlöytöprosentteja kehityskohteen alkamispäivästä päättymispäivään kuluneena aikavälinä. Kaaviossa näytetään katsastajan löytämät viat, aseman keskiarvo, Trafin kansallinen keskiarvo sekä Musterin kansallinen keskiarvo eri värisin viivoin merkittynä. Viemällä hiiren viivan päälle avautuu tarkempi lisätieto toteutuneesta vianlöytöprosentista kyseisenä ajankohtana.

* Traficomin kansallinen keskiarvo perustuu Traficomin toimittamaan dataan.
* Musterin kansallinen keskiarvo perustuu Musterin sisäiseen dataan.

Kehityskohde voidaan siirtää historiaan kunkin vikarivin vasemmasta reunasta löytyvän nuolipainikkeen kautta. Historiaan siirretty kehityskohde poistuu aktiivisten kehityskohteiden listalta, mutta niitä voi yhä tarkastella kehityskohteet-sivun historia-välilehdellä. Kehityskohde ei siirry historiaan automaattisesti.