Muster 2: Katsastuksen suorittaminen

Kaikissa katsastuksen vaiheissa on mahdollista lisätä vika tai kuva katsastukseen sekä määrittää mobiilinäkymä/työpöytänäkymä käyttöön, määrittää ATJ-vikatila käyttöön/pois käytöstä, palauttaa katsastus työjonoon ja keskeyttää katsastus. Lisäksi valmistenumero ja käyttöönottopäivän mukainen luokitus on näkyvissä. Palauttamalla katsastuksen työjonoon, katsastuksessa tehdyt muutokset eivät tallennu. Toimenpide näkyy Katsastukset tänään -listauksessa Odottaa-tilassa. Keskeytetyn katsastuksen muutokset tallennetaan ja toimenpide näkyy Katsastukset tänään -listauksessa vihreänä ja päätös on kesken, tällöin katsastusta on mahdollista jatkaa siitä mihin tilaan se jäi ennen kuin katsastuksen suorittaminen keskeytettiin.

Ajoneuvon tiedot

Katsastus aloitetaan Tiedot-näkymästä, jossa on ajoneuvon perustiedot ja ATJ-tiedot.

Lisäksi ajoneuvon tiedot näkymässä on mahdollisia huomioita ATJ:sta ja Musterista. Ajoneuvoon mahdollisesti liittyvät huomiot korostetaan punaisella tekstillä.

Ajoneuvo-kentässä näkyy mm. ajoneuvon käyttövoima, päästötaso, ajoneuvoluokka ja massa.

Linja

Näkymässä valitaan linja, jolla katsastus suoritetaan ja valitaan mittaukset, jotka ajoneuvolle tehdään.

Jos katsastusasemalle on määritetty useampi kuin yksi linja, valitaan linja millä katsastus suoritetaan. Mitattavat tiedot listataan linjavalinnan jälkeen ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa, jotta katsastuksen suorittaminen on sujuvaa.

Linjan asetukset ovat tärkeässä roolissa työkalun hyvässä käyttökokemuksessa. Mittalaitteiden järjestys määrittää missä järjestyksessä katsastajalle mittaukset työkalussa näytetään. Katsastusasemalla voi olla useita eri linjoja ja näillä erilainen mittalaitteiden järjestys.

Mitattavat tiedot (Etuakseli, Taka-akseli, Kaasu, Päästöt, OBD, Nopeudenrajoitin)

Mitattavat tiedot ovat omissa näkymissään.

Jarru- ja iskunvaimenninmittaukset

Ajoneuvon jarrut ja iskunvaimentimet on mahdollista mitata akselikohtaisesti. Tämä onnistuu asettamalla asetuksista linjalle käyttöön jarrudynamometri tyyppisen mittalaitteen.

Vaihtoehtoisesti jarrut ja iskunvaimentimet voidaan määrittää mitattavaksi myös erikseen, ei akseli kohtaisesti, kuten vanhassa katsastusnäkymässäkin on mahdollista.

     

Päästömittaus

Katsastuksessa tunnistetaan ajoneuvon päästöluokan ATJ-tietojen perusteella ja näytetään katsastajalle tarvittavat päästömittaukset käyttövoimaan liittyen. Päästöluokan voi myös valita käsin ajoneuvon tiedot välilehdeltä.

Mittauksen tuloksen voi syöttää vedinkomponenttia käyttäen tai kirjoittamalla arvon numerokenttään.

OBD-mittaus

OBD-mittauksessa syötetään läpi menneet testit ja testien kokonaismäärä. Vikakoodin lisääminen nostaa automaattisen vian, joka tulee lisätä katsastustodistukselle.

Vikalista

 • Vikalistaan lisätään havaitut viat. Vika voidaan syöttää myös vikakoodin avulla Vikakoodin syöttö -hakukentässä. Vikapaikan valinnassa Syötä vikapaikka -napista aukeaa numeronäppäimistö jolla voi selata vikapaikkoja. Vikoja voidaan selata myös näppäimistön numeronäppäimillä.

      

Suosikkiviat

Vikaa lisätessä voidaan tähti-painikkeella hakea lisätyt suosikkiviat ja lisätä vika helposti katsastukseen. Näkymässä on mahdollista lisätä myös uusia suosikkivikoja ja poistaa olemassa olevia.

Suosikkivika lisätään ilman vikapaikkaa ja vikapaikka tulee aina erikseen valita suosikkivikaa käyttäessä.

Suosikkiviaksi on mahdollista lisätä osittaisia vikoja, joissa on pikalinkki tiettyyn vikakohtaan. Välttämättä suosikkivian ei siis tarvitse mennä alimmalle hierarkiatasolle.

Katsastuspäätös

Päätösnäkymässä näytetään päätöstaso. Päättäessä katsastusta asetetaan tarvittaessa hinta jälkitarkastukselle, ajolupa katsastustodistukselle ja kuvat.

Tulostus-kohdasta valitaan tulostimet joille dokumentit tulostetaan ja lisätään tarvittaessa toinen katsastaja.

 • HUOM! Mikäli katsastusta päätettäessä ei ATJ:stä saada haettua päivämäärätietoja (seuraavan määräaikaiskatsastuksen ajankohta, jälkitarkastuksen ajankohta ja ajoajan päättymisajankohta), tulee katsastajan syöttää ne ennen katsastuksen tallennusta. Syötetty päivämäärä tallentuu Musteriin, mutta ei siirry ATJ:hin.

Mahdollista lisätä myös sähköpostiosoite, jos halutaan lähettää todistus sähköpostilla eikä osoitetta ole asiakkaan tiedoista valmiiksi määritettynä. Sähköpostiosoitteita voi olla useampikin, jos todistus halutaan lähettää usemmalle.

Kun tiedot on tarkastettu ja tarvittavat todistuksen tulostus- ja/tai lähetysmääritykset tehty, päätetään katsastus. Sähköposti lähtee asiakkaalle aseman tiedoissa määritellyn viiveen perusteella. Viiveen sisällä päätöstä pystyy vielä muokkaamaan ilman, että lähtee useampi sähköposti. Lähetyksen jälkeen tehdyistä muutoksista lähtee uusi todistus.

      

Automaattiset viat

Ajoneuvon ATJ-tietojen sekä katsastuksessa syötettyjen arvojen perusteella tarjotaan vikoja automaattisesti. Kun vian kriteerit täyttyvät tarjotaan vika lisättäväksi tai lisäämisen voi ohittaa.

ATJ-tietojen perusteella tarjottavat viat:

 • Vakuutusmaksuja maksamatta: Mikäli ajoneuvolta löytyy maksamattomia vakuutusmaksuja.
 • Ajoneuvoveron maksamattomuustieto: Mikäli ajoneuvon ajoneuvovero on maksamatta.
 • Recall (takaisinkutsu): Jos ajoneuvolla on voimassaolevan takaisinkutsukampanjan mukainen korjaus suorittamatta. HUOM! Katsastuksessa katsastajan on poistettava vika ENSIN ATJ:sta ja vasta sitten tehdä katsastus ja tämän jälkeen tietenkin muistaa poistaa vika myös Musterista. Ellei poistoa ATJ:sta tee ensin, katsastus näkyy hyväksyttynä Musterissa ja hylättynä ATJ:ssa.!!

Mittauksien perusteella tarjottavat viat:

 • Jarruvoimien ero liian suuri edessä: Mikäli ajoneuvon etujarrujen ero on yli 30%.
 • Jarruvoimien ero liian suuri takana: Mikäli ajoneuvon takajarrujen ero on yli 30%.
 • Seisontajarrun ero liian suuri: Mikäli ajoneuvon seisontajarrun ero on yli 70%.
 • Seisontajarrun kokonaisvoima on liian pieni: Mikäli ajoneuvon ensimmäisen seisontajarrun kokonaisjarruvoima on liian pieni (Alle 16% jarruvoima johtaa hylkäykseen ja alle 8% jarruvoima ajokieltoon)
 • Järjestelmämuistissa on vikakoodeja: Mikäli OBD-mittauksessa on määritelty ”Vikakoodi havaittu”.
 • Päästöt: Vikoja tarjotaan ajoneuvon iän ja käyttövoiman mukaan.
 • K-arvo liian korkea: Mikäli ajoneuvon käyttövoima on Dieselöljy ja K-arvo on yli 4.
 • CO joutokäynnillä liian korkea: Mikäli ajoneuvon CO% joutokäynnillä on yli 6.
 • CO kierroksilla liian korkea: Mikäli ajoneuvon CO% kierroksilla on yli 6.
 • Iskunvaimentimen suurin sallittu pyöräkohtainen ero ylitetty: Vikoja tarjotaan iskunvaimennin mittariin määritetyn ”Suurin sallittu pyöräkohtainen ero %” mukaan.
 • Iskunvaimentimen arvo: Vikoja tarjotaan iskunvaimenninmittariin määritetyn ”Pienin sallittu arvo” mukaan.