Muster 2: Vikaraportti

Vikaraportti näyttää raportin suoritetuista katsastuksista löytyneistä vioista. Raportilla voidaan verrata katsastajien löytämien vikojen määrää keskenään, aseman keskiarvoon ja Traficomin kansalliseen keskiarvoon.

Oletuksena vikaraportti näyttää ainoastaan ylimmän tason mukaan jaotellut viat. Vikarakennetta voi tarkastella tarkemmin klikkaamalla plusmerkkiä tai Näytä kaikki -painiketta.

Vikataso 1 ja Vikataso 2 -raporteissa vikaprosentti kunkin käyttäjän kohdalla on vikaprosenttien yhteenlaskettu määrä alemmilta tasoilta. Esimerkiksi, jos Kalle Katsastajalla olisi yksi katsastus ja hän olisi löytänyt viat Käyttöjarrusta ja Käyttöjarrun dynamometritestistä, näkyy näiden kohdilla 100%, mutta ylemmän tason, Jarrujärjestelmät-rivin kohdalla näkyy 200%.

Traficomin kansallinen keskiarvo * näkyy ainoastaan komponenttikohtaisesti. Vikaraporteissa vikatasolla 1 korostetaan, jos arvo eroaa 20 prosenttiyksikköä aseman keskiarvosta tai on alle 20 prosenttia Traficomin kansallisesta keskiarvosta. Vikaraporteissa vikatasolla 2 korostetaan, jos arvo eroaa 5 prosenttiyksikköä aseman keskiarvosta tai on alle 20 prosenttia Traficomin kansallisesta keskiarvosta. Vikaraporteissa vikatasolla 3 korostetaan, jos arvo on alle 20 prosenttia Traficomin kansallisesta keskiarvosta.

* Traficomin kansallinen keskiarvo perustuu Traficomin toimittamaan tietoon.
* Musterin kansallinen keskiarvo perustuu Musterin sisäiseen tietoon.

Vikaraportin hakuvalinnat

 • Raportin tyyppi
  • Vikataso 1: Tällä raporttityypillä hakuun otetaan viat, jotka on merkitty vakavuudella 1 vian lisäämisessä. Raportissa näytetään myös, kuinka monta prosenttia katsastajan katsastuksista on sisältänyt tason 1 vian.
  • Vikataso 2: Tällä raporttityypillä hakuun otetaan viat, jotka on merkitty vakavuudella 2 vian lisäämisessä. Raportissa näytetään myös katsastusten hylkäysprosentti katsastajittain, sekä hylättyjen katsastusten määrä.
  • Yhteenveto: Tällä raporttityypillä näytetään kuinka monta vikaa vikakohteittain on löytynyt. Katsastusten minimimäärällä ei ole vaikutusta tähän raporttiin.
 • Katsastusten minimimäärä: Katsastuksien minimimäärällä tarkoitetaan katsastusten määrää, joka katsastajalla täytyy vähintään olla, että hänet huomioidaan raportissa. Tätä valintaa ei käytetä Yhteenveto -raportissa.
 • Aikaväli: Ainoastaan katsastukset tältä aikaväliltä huomioidaan raportissa.
 • Valitse asema: Ainoastaan valitun aseman katsastukset huomioidaan raportissa. Tätä ei näytetä, jos valittavana on vain yksi asema.
 • Luo raportti
  • Luo raportti: Luo uuden raportin sivulle valituilla tiedoilla.
  • Lataa tiedot: Lataa tiedot Microsoft Excel -tiedostona. Luotu taulukko sisältää valitun raportin tyypin, jossa vikapuun ensimmäinen askel on avattu.
   • Excel-raportilla omille välilehdille eriteltynä eri tasojen viat, yhteenveto sekä painoarvoraportti ja painoarvoraportin odotusarvot.