Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Millä selaimilla voin käyttää Musteria?

Suosittelemme ensisijaisesti käyttämään Chrome-selaimen uusinta versiota.

Käyttäjätunnukseni meni lukkoon. Mitä teen?

Ota yhteys oman asemasi ylläpitäjään. Ylläpitäjillä on oikeusavata tunnus (kohdassa Hallinta -> Käyttäjät -> Henkilön nimi -> Tila: Aktiivinen) ja tarvittaessa uusia salasana. Tunnusten avaaminen ja salasanojen muutokset Muster-tukipalvelun kautta on aina laskutettavaa lisätyötä.

Tulostin tulostaa väärälle paperille / väärästä lokerosta. Missä vika?

Todennäköisesti tulostimen lokeroasetukset ovat muuttuneet Windows-päivityksen tms. seurauksena.

Tarkista Windowsissa tulostimien asetukset (esimerkiksi kohdassa Laitteet ja tulostimet -> Tulostimen ominaisuudet -> Lisäasetukset -> Tulostuksen oletusasetukset -> Paperilähde) ja varmista, ettei paperilähteen valinta ole automaattiasetuksella.

Tarvittaessa Muster-tukipalvelu korjaa väärin menneet asetukset etäyhteyden avulla. Windowsin asetusten säätäminen on laskutettavaa lisätyötä.

Tulostaminen Musterista ei onnistu lainkaan. Missä vika?

On mahdollista, että asemalla ei ole käynnissä yhtään sellaista tietokonetta, johon on asennettu Muster-client (Windows-palvelu, joka ohjaa mm. tulostuksia ja maksupäätteiden toimintaa Musterissa). Käynnistä tällöin tietokone, jolle Muster-client on asennettu.

Joskus voi myös käydä niin, että Muster-client pysähtyy odottamattomasta syystä, jolloin se täytyy käynnistää uudelleen. Voit ratkaista ongelman joko käynnistämällä koko tietokoneen uudelleen, jolloin myös Muster-client käynnistyy Windowsin mukana, tai käynnistämällä pelkän Muster-clientin uudelleen. Tämä onnistuu Windowsissa helpoiten hakuikkunan kautta (aukeaa Windows 7:ssä Käynnistä-valikon alareunaan ja Windows 10:ssä alapalkissa olevasta suurennuslasi-ikonista). Kirjoita hakuikkunaan services.msc ja avaa löytämäsi hakutulos. Etsi palveluiden listasta Muster ja klikkaa sitä hiiren 2. näppäimellä. Valitse sitten ”Käynnistä” tai ”Uudelleenkäynnistä”. Tulostuksen pitäisi toimia tämän jälkeen.

HUOM! Saatat tarvita järjestelmänvalvojan oikeudet tehdäksesi yllämainitun toimenpiteen.

Voinko hyvittää osan myyntisummasta asiakkaan maksukortille?

Osittaishyvityksiä ei maksukortille voi tehdä. Näissä tapauksissa osittaishyvityksen voi tehdä käteisenä tai koko myyntitapahtuma voidaan hyvittää kortille.

Laskutusasiakkaamme ilmoitti muuttuneista laskutustiedoista ja päivitimme asiakkaan tiedot Musterissa. Miten saan jo luodun laskun lähetettyä asiakkaalle päivitetyillä tiedoilla?

Jo luotu lasku täytyy hyvittää. Tämän jälkeen se näkyy Laskuttamattomat -valikossa vedoksena. Siirry vedoksen muokkaukseen ja valitse alhaalta ”Pura vedos”. Nyt voit laskuttaa asiakasta uudelleen, jolloin laskulle tulee päivitetyt tiedot.

HUOM! Laskuttamattomat -valikossa on tärkeää valita aikaväliksi se ajanjakso, jota halutaan laskuttaa. Jos ”Älä huomioi laskutuspäivää” -valinta on käytössä, laskulle otetaan mukaan kaikki kyseisen asiakkaan laskuttamattomat myynnit.

Maksupääte on lukitustilassa / maksupääte on ”käytössä” vaikka korttimaksu ei ole kesken.

Maksupääte lukitaan käyttöön jokaisen maksun yhteydessä, jotta kahta päällekkäistä tapahtumaa ei tule samanaikaisesti. Normaalisti maksupäätteen lukitus vapautuu automaattisesti maksun valmistuttua. Virhetilanteissa maksupääte saattaa kuitenkin jäädä lukituksi, eikä uusia maksuja voi tehdä.

Vastaanotossa, toimenpiteen korttimaksu-näkymässä, voit vapauttaa maksupäätteen uutta maksua varten painamalla varoituskolmiota ja vapauttamalla lukituksen.

Ylläpitäjä-tasoinen käyttäjä voi vapauttaa lukituksen myös laitehallinnan kautta.

Miten toimia kun ajoneuvo on otettu vastaan virheellisellä rekisterinumerolla?

Tässä ohjeistettu toimintatapa kun ajoneuvo on otettu virheellisellä rekisterinumerolla vastaan ja asiakas on maksanut katsastuksen maksukortilla. Samaa ohjetta voidaan soveltaa kun maksu on suoritettu jollain muulla maksutavalla. Tämän toimintatavan hyöty on se, että raportointikin pysyy ajan tasalla kun sekä myyntitapahtuma että katsastus hyvitetään ja toimenpide otetaan vastaan oikealla summalla nollahintaisen myynnin sijasta.

Haetaan kyseisen katsastuksen myyntitapahtuma Myyntitapahtumat-raportilta. Valitaan ”Hyvitä suoritteita tai muokkaa alennuksia” -valinta.

Hyvitetään katsastusta vastaava myynti maksukortilla laittamatta asiakkaan korttia maksupäätteeseen ja hyväksytään muutokset.

Poistetaan myyntitapahtuman liittyvä väärän rekisterinumeron katsastus avautuneessa Katsastuksen poistaminen -ikkunassa valitsemalla kyseinen rekisterinumero ja klikkaamalla Poista valitut katsastukset -painiketta.

Siirrytään vastaanottoon ja otetaan ajoneuvo vastaan oikealla rekisterinumerolla.

Otetaan maksu vastaan käteisellä, jotta maksua ei tarvitse enää ottaa vastaan asiakkaan maksukortilta uudelleen.

Siirrytään Myyntitapahtumat-raportille ja haetaan oikealla rekisterinumerolla vastaanotetun ajoneuvon myyntitapahtuma. Muokataan kyseisen myynnin maksutapoja.

Muutetaan myyntitapahtuman maksutavaksi korttimaksu. Klikattaessa maksupäätevalintaa, voidaan korttimaksu ottaa vastaan ilman maksukorttia, jotta asiakkaalta ei tarvitse veloittaa maksua uudelleen.