Provisioraportti

Provisioraportti näyttää valitulta aikavälillä katsastajien tekemät suoritteet.

Provisioraportin halutuin hakukriteerein saa Excel-tiedostona Lataa raportti -painikkeella.

Piste

Valitsemalla raportin tyypiksi Piste, saa halutulta aikaväliltä valittujen katsastajien tekemien suoritteiden pisteet ja määrät päivä-, suorite- ja suoritetyyppikohtaisesti.

  • Pisteen arvo voidaan määritellä Musteriin euromääräiseksi. Pisteen arvo lisätään suoritteelle valikossa Hallinta Suoritteet.
  • Suoritteelle määritetään provisioraportin kerroin, sekä ajoneuvoryhmäkohtaisesti pisteen arvo.
  • Provisioraportin hinta määräytyy prosenttiperusteisesti suoritteen myyntihinnan mukaan. Piste on siis oletuksena 1%, ellei siihen liitetä kertoimia.
  • Pisteraporttia varten määritellään myös pisteen arvo. Tämä tehdään katsastusketjun tiedoissa. Ketjun tiedoista voidaan myös määrittää suoraan pistevähennyksen arkipäiville, lauantaille ja pyhäpäiville.

Liikevaihto

Valitsemalla raportin tyypiksi Liikevaihto, saadaan halutulta aikaväliltä valittujen katsastajien tekemien suoritteiden kokonaishinnat ja määrät päivä-, suorite- ja suoritetyyppikohtaisesti.

  • Raportille lasketaan myös insentiivi suoritteille määritettyjen kertoimien perusteella.
  • Liikevaihtoperusteista provisiota laskettaessa lasketaan siis tehtyjen suoritteiden euromääräinen summa yhteen ja kerrotaan kyseinen tulos määritellyllä kertoimella.