Laskuttamattomat

Laskuttamattomat -näkymä listaa asiakkaittain laskuttamattomat suoritteet valitulta aikaväliltä. Valinnalla ”Älä huomioi aloituspäivää” voidaan hakea tapahtumat huomioimatta aikavälin aloituspäivää. Valinnalla varmistetaan, että aiempien kuukausien tapahtumia ei jää epähuomiossa laskuttamatta.

Käsittelemättömät myynnit

Käsittelemättömät myynnit -listaus sisältää kaikki lasku-maksutavalla myydyt myyntitapahtumat. Käsittelemättömät myynnit listataan asiakkaittain. Kunkin rivin vasemman reunan painikkeen takaa avautuvat seuraavat toiminnot:

  • Luo lasku: Avaa laskun luonti -näkymän.
    • Luodaan yksittäinen lasku tai tallennetaan lasku vedokseksi.
    • Laskurivin muokkaaminen tapahtuu kynä-kuvakkeesta.
  • Lisää vedokseen (Valittavana, jos asiakkaalle on olemassa vedos):
    • Lisää automaattisesti olemassa olevaan vedokseen. Jos on useampi vedos, avaa ikkunan, josta voidaan valita mihin vedokseen rivit lisätään.

Vedokset

Mikä on vedos? Kun käsittelemättömät myynnit on tarkistettu, voidaan ne siirtää vedoksiksi odottamaan laskutusta. Tällä tavoin voidaan esitarkastaa laskut jo laskutuskauden aikana. Laskutuspäivänä vedoksista voidaan luoda laskut yhdellä kertaa massalaskuttamalla.

Massalaskutus

Laskut voidaan tehdä kerralla useammalle asiakkaalle massalaskutuksella. Ensin valitaan käsittelemättömistä myynnit ja/tai vedokset -listalta minkä asiakkaan laskut halutaan tehdä. Massalaskutus-painikkeella saadaan yhteenveto laskuista ja laskut voidaan muodostaa kerralla.

Massalaskutuksessa näkyy yhteenveto luotavista laskuista. Jos asiakkailla on laskutustyyppinä verkkolaskutusaineisto, massalaskutus luo siirtotiedoston kaikista verkkolaskutusaineistoista. Massalaskutuksessa voidaan valita asiakkaat, joiden laskut tulostetaan laskun luonnin yhteydessä. Oletuksena tulostetaan kaikki asiakkaat joilla on laskutustyyppinä paperi.

Massalaskun luonnilla käsittelemättömät myynnit listan laskuille lisätään asiakkaan laskutuslisä, mikäli asiakkaan tiedoissa on valittu laskutuslisä-suorite.

Huom! Jos käsittelemättömiä myyntejä on useampi sivu, tulee huomioida, että laskutukseen siirretään vain yhden, sillä hetkellä näkyvän sivun myyntirivit. Sen sijaan kaikki vedokset pystyy laskuttamaan kerralla vedosten lukumäärästä huolimatta.